BiH Selection 2020

Selekcijski proces

Selekcijski proces sastoji se od dva dijela:

Prvi dio

Nakon zaprimanja prijava, članovi komisije provjeravaju jesu li ispunjeni uvjeti natječaja.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, pristupiti će pisanju pismenog ispita općeg znanja koji će se istovremeno održati 29.02.2020. u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci.

Kandidati pristupaju ispitu na mjestu koje izaberu u “Prijavnom obrascu.” Primjere prošlogodišnjeg testa možete pronaći na našoj web stranici.

*Mole se kandidati da u svojoj aplikaciji navedu ispravnu e-mail adresu jer će putem nje dobivati obavijesti o testiranju.

U prvom dijelu selekcijskog procesa ukupni broj bodova određuje se:
- Ocjene iz srednje škole (opći uspjeh) - 40%
- Test općeg znanja (književnost, matematika, engleski, povijest, društveni događaji) – 60%

Drugi dio

Nakon obrađenih rezultata prvog dijela, komisija određuje bodovni prag sukladno statističkoj raspodjeli na osnovu kojeg se određuje broj učenika koji će biti pozvani na finalnu selekciju.

Završna selekcija održat će se 14. i 15. marta/ožujka 2020. u Mostaru.

Ukupni broj bodova računa se iz tri komponente:
- Rezultati prvog dijela selekcije – 40%
- Intervju – 40%
- Grupni rad – 10%
- UWC Faktor (posvećenost UWC vrijednostima i idealima) – 10%

Rezultati finalne selekcije biti će objavljeni na oglasnoj ploči UWC Mostar, a svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima putem elektronske pošte.
Formulari o primanjima roditelja potrebni su za sve Koledže. Potrebno ih je poslati u zatvorenoj kuverti i otvaraju se tek nakon finalne selekcije. Na osnovu tog formulara određuje se iznos koji obitelj može platiti za pojedine troškove školovanja za učenike koji prođu selekciju.

Za sve dodatne informacije o aplikacijskom procesu kontaktirate našu Koordinatoricu za upise,
Ivonu Sušac.
Kontakt telefon: 063/288 743 (svaki radni dan u razdoblju od 10:00 -12:00) ili
 

POTREBNI DOKUMENTI I UPUTSTVA:

1. Konkurs za UWC stipendije 2020 - bos

1. Natječaj za UWC stipendije 2020 - hrv

1. Konkurs za UWC stipendije 2020 - srp

2. Uvjeti i smjernice natječaja 2020

3. UWC BiH aplikacijski formular 2020

4. Informacije o stipendijama 2020

5. Formular o primanjima roditelja 2020

6. Prijavni obrazac 2020

PRIMJERAK TESTA OPĆEG ZNANJA

Primjerak testa općeg znanja možete preuzeti na linku dolje (dio iz biologije i hemije neće biti uvršten u ovogodišnji test).

Test-hr

Test-bs

Test-sr