BiH Selection 2022

UWC BIH Selekcija 2022

UWC BiH selekcija sastoji se od dva kruga:

Prvi krug:

Nakon zaprimanja prijava članovi komisije provjeravaju jesu li ispunjeni uvjeti natječaja.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove/uvjete konkursa/natječaja, biti će pozvani da pristupe istovremenom testiranju u jednom od 3 grada širom BiH (Sarajevo, Mostar, Banja Luka), koji će se održati 12.2.2022. godine u 12:00 h.

*U slučaju nemogućnosti održavanja testova u gradovima širom BiH, UWC Nacionalni komitet BiH će pravovremeno obavijestiti sve kandidate o promjenama i alternativnim rješenjima.

U prvom dijelu selekcijskog procesa ukupni broj bodova određuje se:

  • Ocjene iz srednje škole (opći uspjeh) - 50%
  • Test općeg znanja (književnost, matematika, engleski, historija/povijest, društveni događaji) – 50%

Drugi krug:

Nakon obrađenih rezultata prvog dijela, komisija određuje bodovni prag sukladno statističkoj raspodjeli na osnovu kojeg se određuje broj učenika koji će biti pozvani na finalnu selekciju. Završna selekcija održat će se tokom vikenda 5. i 6. marta/ožujka 2022. godine.

Ukupni broj bodova računa se na sljedeći način:

  • Rezultati prvog dijela selekcije - 30%
  • Intervju – 40%
  • Grupni rad – 20%
  • UWC Faktor (posvećenost UWC vrijednostima i idealima) – 10%
 
ROK ZA PRIJAVU: 28.1.2022. godine

Kandidati će o rezultatima finalne selekcije biti obaviješteni putem elektronske pošte.

S obzirom da je akademski plan i program UWC Mostar na engleskom jeziku, aplikacija je na engleskom jeziku!
Formular za preporuke profesora je na jezicima Bosne i Hercegovine! Preporuka treba biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine!

ONLINE APLIKACIJSKI FORMULAR MOGUĆE JE ISPUNITI SAMO JEDNOM!

Skenirane PDF prijave poslane na e-mail UWC NC BIH NEĆE BITI RAZMATRANE I NEĆE SE SMATRATI VALJANIM!

Nepotpune aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

Svi podaci koji se dostavljaju u okviru aplikacije su povjerljivi i dostupni samo komitetu. UWC NK (NC) BIH - UWC Nacionalni komitet BIH je zasebno tijelo volontera, odvojeno od obrazovne ustanove Koledž ujedinjenog svijeta (United World College in Mostar).

Vaša prijava za UWC stipendije se sastoji od sljedećih koraka:

1. Prije nego otvorite online aplikaciju zamolili bismo vas da pažljivo pročitate primjer aplikacijskom formulara u PDF-u kako biste se upoznali sa strukturom cjelokupne aplikacije;
2. Svi dokumenti koje trebate pročitati i ispuniti uz aplikaciju se nalaze ispod;
3. Online aplikacijskom formularu pristupite na ovom linku.

POTREBNI DOKUMENTI I UPUTSTVA:

1. Konkurs za UWC stipendije 2022 - bos
1. Natječaj za UWC stipendije 2022 - hrv
1. Konkurs za UWC stipendije 2022 - srp
2. Uvjeti i smjernice natječaja 2022
3. Informacije o UWC stipendijama 2022

 

 

Molimo Vas da sve informacije o selekcijskom procesu i aplikacijama uputite na e-mail:

 

Sretno! :)

EN BS HR SR